آدرس  تعبير خواب جامع > حرف و >

وداع

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

اگر خواب ببينيد با شادماني از مردم خدا حافظي مي كنيد ، نشانةآن است كه در جشنهاي دسته جمعي شركت خواهيد كرد . و از ديدار افراد لذت خواهيد برد . اما اگر خواب ببينيد از مردم با اندوه جدا مي شويد ، دلالت بر آن دارد كه زيان خواهيد كرد يا به خاطر از دست دادن كسي ، داغدار خواهيد شد .

اگر خواب ببينيد كشور خود را بدرود مي گوييد ، تغبيري اين چنين دارد كه اقبال به شما پشت كرده است و در حالي كه از محبت معشوق بي نصيب مانده ايد ، سفر خواهيد كرد .

اگر هنگام وداع در خواب ببينيد براي اطرافيان و بچه هاي خود بوسه مي فرستيد ، نشانة آن است كه به زودي به مسافرتي مي رويد كه در آن سفر هيچ حادثة ناخوشايندي روي نخواهد داد .

اگر در خواب مشاهده كنيد كه با ناراحتى از اطرافيان خود جدا مى‏شويد، به اين معنا است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر در خواب با شادى و خوشحالى خداحافظى مى‏كنيد، به اين معنا است كه اوقات خوشى خواهيد داشت.

Relate Topics:
  وادي
  وارث
  واشه
  واعظ
  وافور
  واکس
  واکسن
  واگن
  والدين
  والي
  وان
  وانت
  وبا
  وجد
  وجدان
  وحشت
  وحوش
  ورشکست
  ورم
  وزغ
  ورق هاي پاسور
  وزير
  وساطت
  وسمه
  وسيله نقليه
  وصيت
  وضوء
  وطن
  وفاداري
  وفور
  وقاحت
  وکيل
  ولگرد
  ويرانه
  ويران شدن
  ويراني
  ويلا
  ويلچر