آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دست پر مو

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر دست خود را در خواب پوشيده از مو ببينيد ، علامت آن است كه بر عليه مردمي بيگناه توطئه مي چينيد و كساني با هوشياري نقشه هاي شما را پيش از عملي شدن نقش بر آب مي سازند .

Relate Topics:
  طاس
  طاس تخته نرد
  طاعون
  طاقچه
  طاووس
  طايع
  طباخي
  طبق
  طبل
  طحال
  طشت
  طعام
  طعن
  طلا
  طلاق
  طلبکار
  طلسم
  طلع
  طلق
  طلوع آفتاب
  طناب
  طنبور
  طنز وشوخي
  طوطي
  طوق
  طويله
  طهارت
  طيلسان