آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دستمال سفره

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن دستمال سفره در خواب ، علامت آن است كه در خوشگذرانيهاي دسته جمعي حضور فعالانه اي خواهيد داشت .

2ـ اگر زني در خواب دستمال سفره اي كثيف ببيند ، علامت آن است كه به كارهاي پست و حقارت آميز تن خواهيد داد .

Relate Topics:
  وادي
  وارث
  واشه
  واعظ
  وافور
  واکس
  واکسن
  واگن
  والدين
  والي
  وان
  وانت
  وبا
  وجد
  وجدان
  وحشت
  وحوش
  وداع
  ورشکست
  ورم
  وزغ
  ورق هاي پاسور
  وزير
  وساطت
  وسمه
  وسيله نقليه
  وصيت
  وضوء
  وطن
  وفاداري
  وفور
  وقاحت
  وکيل
  ولگرد
  ويرانه
  ويران شدن
  ويراني
  ويلا
  ويلچر