آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نوزاد قورباغه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب نوزاد قورباغه ببينيد، بيانگر آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

Relate Topics:
  شرايط معبر
  روشهاي تعبير خواب
  راههاي تعبير درست
  تعبير خواب و کف بيني
  حالات و زمان خواب
  اوقات خواب ديدن
  موارد بياد آوري خواب